skip to Main Content

Непрекъсваеми строителни работи в УПИ V-458, 459, кв. 9, м. „Дървеница“

Във връзка с изпълнение на непрекъсваеми строителни работи на обект: „Високоетажна жилищна сграда (Г+4 ет. и Г+6 ет.) в УПИ V-458, 459, кв. 9, м. „Дървеница“, от 16.00 ч. на 21.06.2024 г. (петък) до 08.30 ч. на 22.06.2024 г. (събота) ще се извършва наливане и обработка на бетон.

Поради използването на механизация за изпълнението на непрекъсваемите строителни дейности, процесът ще доведе до вдигане на шум извън допустими часове съгласно Наредба №1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична община.   от 09.00 до 18.30 часа на новостроящата се многофамилна сграда с подземни гаражи, находяща се в УПИ V-1979,  кв. 143, м. „Студентски град“, район „Студентски“, (строежът на ъгъла на ул. „Франсоа Митеран“ и ул. „Проф. Александър Фол) ще се извършват  непрекъсваеми строителни дейности по бетониране и обработване на бетон.  

Извършването на описаните непрекъсваеми строителни дейности е възможно да доведат до вдигане на шум.

Строител: „БУЛСТРОЙ ГРУП“ ЕООД

Back To Top