skip to Main Content

Непрекъсваем процес на работа на обект в кв. 143 в „Студентски град“

Във връзка с необходимостта от извършване на строително – монтажни работи по обект „Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи“, находяща се в УПИ V-1979, кв.143, м. „Студентски град“, СО-район „Студентски“, гр. София, а именно – укрепване на изкоп, Ви уведомяваме, че поради спецификата на дейността се налага непрекъсваем процес на работа.

С оглед мащабите на необходимите дейности, строително – монтажните работи ще се извършват всеки делничен ден, в периода от 25.01.2024 до 31.01.2024 г., което може да доведе до вдигане на шум, извън предвидените допустими часове, съгласно разпоредбите на Наредба 1 – за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична община.

Изпълнител на обекта и предвидените дейности в горепосочения период ще бъде „Булстрой Холд“ ЕООД.

Предварително се извиняваме за причиненото временно неудобство!

Back To Top