skip to Main Content

Непрекъсваем работен процес на строителен обект в кв. 48 в „Студентски град“ на 22.03.2023 г.

Във връзка  с извършването на специфични строителни дейности, изискващи непрекъсваем работен процес,  в УПИ III-2625, кв. 48, м. „Студентски град“, СО-район „Студентски“, гр. София, в периода: 

  • от 8:00 часа на 22.03.2023 г. до 03:00 часа на 23.03.2023 г., 

ще има завишени нива на шум около обекта. 

Възложител: „ХЕЛИОС ФЕМИЛИ ПРОПЪРТИС“ ООД 

 

Back To Top