skip to Main Content

Непрекъсваем строителен процес налага удължено работно време на строеж в кв. 57 в „Малинова долина“

Поради големия обем на строителната дейност и технологичните изисквания за непрекъсваем строителен процес – бетониране и машинно шлайфане на бетон на обект: „Жилищна сграда с  подземни гаражи“ в УПИ ІХ-5076,  кв. 57, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, се налага удължено работно време след 22.00 часа на дата 14.07.2023 г. (петък) до 08.00 часа на 15.07.2023 г. (събота).

Строител: „БИ ЕН ЕЛ СЪРВИЗ“ ЕООД

Back To Top