skip to Main Content

Непрекъсваем строителен процес на обект в кв. 138 в „Малинова долина-изток“ на 3 октомври

Във връзка с извършване на непрекъсваем строителен процес (бетониране) на обект: “Три жилищни сгради с гаражи“, находящи се в УПИ ІІ-3189, кв. 138, м. „Малинова долина – изток“, от 08.00 до 20.00 ч. на 03.10.2023 г. (вторник) ще се извършват  непрекъсваеми бетонови работи.

Строител: „БУЛКАТ ИНВЕСТ“ ООД

 

Back To Top