skip to Main Content

Непрекъсваем строителен процес на обект в кв. 50 в „Студентски град“ на 14 и 19 юни

Във връзка с извършване на непрекъсваем строителен процес – наливане на фундаментна плоча  на обект: „Сграда със смесена функция, обществено обслужваща функция, магaзини, ресторант, офиси, апартаментен хотел и подземни гаражи“ в УПИ ІV-1357, 4347, ПИ с идентификатор 68134.1601.6124,  кв. 50, м. „Студентски град“, СО-район „Студентски“, гр. София, на дати 14.06.2024 г. (петък) и на 19.06.2024 г. (сряда) от 08.00 до 22.00 ч. ще се извършват шумни строителни дейности.

Възложител на строежа: „СОФАВТО“ ООД; „АТГ ПРОПЪРТИС“ ООД

Изпълнител на строежа: „АТГ ПРОПЪРТИС“ ООД

Back To Top