skip to Main Content

Непрекъсваем строителен процес на обект в кв. 50 в „Студентски град“ на 17 юли

Във връзка с извършване на непрекъсваем строителен процес – наливане на фундаментна плоча  на обект: „Сграда със смесена функция, обществено обслужваща функция, магазини, ресторант, офиси, апартаментен хотел и подземни гаражи“ в УПИ ІV-1357, 4347, ПИ с идентификатор 68134.1601.6124,  кв. 50, м. „Студентски град“, СО-район „Студентски“, гр. София, за периода от 05.00 ч. на 17.07.2024 г. (сряда) до 05.00 часа (четвъртък) ще се извършват шумни строителни дейности.

 

Възложител на строежа: „СОФАВТО“ ООД; „АТГ ПРОПЪРТИС“ ООД

Изпълнител на строежа: „АТГ ПРОПЪРТИС“ ООД

Back To Top