skip to Main Content

Непрекъсваем строителен процес на обект в кв. 144а в „Малинова долина – изток“ на 4 август

Във връзка с извършване на непрекъсваем строителен процес (бетониране) на обект: “Жилищна сграда с гаражи“, находяща се в ПИ с идентификатор 68134.1609.6247, УПИ V, кв. 144а, м. „Малинова долина – изток“, ще се извършват  шумни строителни работи на обекта от 12.00 часа до 18.00 часа на 04.08.2023 г.

Back To Top