skip to Main Content

Непрекъсваем строителен процес на обект в кв. 54 в „Малинова долина“ на 10 и 11 август

Във връзка с извършване на непрекъсваем строителен процес (бетониране и машинно шлайфане) на обект: “Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи“, находяща се в УПИ VІІ-1977, кв. 54, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“ (строежът след бл. 67а на ул. „Проф. Живко Сталев“), се налага удължаване на работното време на обекта от 08.00 часа на 10.08.2023 г. до 08.00 часа на 11.08.2023 г.

Изпълнител на обекта: „БУЛСТРОЙ ХОЛД“ ЕООД

 

Back To Top