skip to Main Content

Непрекъсваем строителен процес на обект в кв. 46 в „Малинова долина“ на 9 септември

Във връзка с извършване на непрекъсваем строителен процес (наливане и шлайфане на фундаментна плоча) на строителен обект “Жилищна сграда с подземни гаражи“ в УПИ Х-1090, кв. 46, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, за периода от 8.00 часа на дата 09.09.2023 г. (събота) до 03.00 часа на 10.09.2023 г. (неделя) ще се извършват шумни строителни дейности.

.

Back To Top