skip to Main Content

Непрекъсваем строителен процес на обект в кв. 26, м. „Дървеница“

В периода от 17:00 ч. на 13 април до 08:00 ч. на 14 април 2023 г. на обект в УПИ X-6189, 68134.1604.6189, кв. 26, м. „Дървеница“, ще се извърши непрекъсваем строителен процес (шлайфане на бетонова настилка с хеликоптери).

Back To Top