skip to Main Content

Непрекъсваем строителен процес на 11 май на обект в кв. 143 в „Студентски град“

Във връзка с изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи“ в УПИ V01979, кв. 143, м. „Студентски град“, СО-район „Студентски“, на 11.05.2024 г. от 08:30 до 15:30 ч. ще се изпълнява непрекъсваем строителен процес – бетониране и обработване на бетон.

Back To Top