skip to Main Content

Непрекъсваем строителен процес на 18 май на обект в кв. 143 в „Студентски град“

На 18.05.2024 г. (събота) от 9:00 до 18:30 ч. на новостроящата се многофамилна сграда с подземни гаражи, находяща се в УПИ V-1979, кв. 143, м. „Студентски град“, район „Студентски“, (строежът на ъгъла на ул. „Франсоа Митеран“ и ул. „проф. Александър Фол“) ще се извършват непрекъсваеми строителни работи по бетониране и обработване на бетон.

Извършването на описаните непрекъсваеми строителни дейности е възможно да доведе до вдигане на шум.

Строител: „БУЛСТРОЙ ХОЛД“ ЕООД

Back To Top