skip to Main Content

Обучение „Научи симптомите на инсулта“ се проведе в СО-район „Студентски“

Членове на Асоциация за инсулт и афазия гостуваха в СО-район „Студентски“ в рамките на национална кампания „Научи симптомите на инсулта! Всяка минута е ценна“. Служителите на районната администрация научиха кои са симптомите на инсулта и как да действат при съмнение за такива. Освен незабавни действия и навременна медицинска помощ, рехабилитация, физиотерапия, трудова и логотерапия, гостите представиха и нетрадиционни методи за справяне с последиците от инсулта – арт терапия, която помага на пострадалите да възвърнат своето психо-емоционално равновесие.

СО-район „Студентски“ взе активно участие в инициативата на Асоциация за инсулт и афазия  чрез разпространение на информационни материали и популяризиране на кампанията „Научи симптомите на инсулта! Всяка секунда е ценна!“

Back To Top