skip to Main Content

Обучение по първа помощ за ученици

На 09 ноември 2022 г. в 55 СУ „Петко Каравелов“ и на 17 ноември 2022 г. в 8 СУ „Васил Левски“ се проведе курс по първа помощ за ученици. В обучението се включиха деца от 5-и клас на двете училища, намиращи се на територията на СО-район „Студентски“. Във всяко едно училище се състоя по едно мероприятие, в което участваха по два класа. Инструкторите на FirstAidbg.com, провеждайки Детската програма по първа помощ, представиха на учениците различни техники за оказване на първа помощ при животозастрашаващи наранявания – първа помощ при безсъзнание, задавяне, спиране на дишането и сърдечната дейност, първа помощ при наранявания и обработка на рани.

Инициативата е част от годишния план на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при СО–район „Студентски“.

 

Back To Top