skip to Main Content

Обучение по „Топография и ориентиране в местността“ във втория ден от Детски лагер 2022 (снимки)

Обучение по „Топография и ориентиране в местността“ се проведе във втория ден на Детския лагер по изкуствата и спорта 2022. То бе представено от инспектор Николай Николов от отдел „Одит и контрол“ в СО-район „Студентски“.

Обучението предизвика голям интерес сред децата, които се включиха активно и задаваха много въпроси.  

 Те се запознаха със следните понятия:

  • Топография. Топографска карта и топографски знаци.
  • Ориентиране с карта и компас. Азимут.
  • Определяне на азимута по компас. Движение по азимут.
  • Топографски знаци. Четене на карта. Техники за ориентация на картата.
  • Компас, предназначение и неговото устройство. Намиране на кардиналните посоки без компас.
  • Местоположение и ориентация.
  • Какво да правим, в случай че се изгубим в гората или в друга местност
  • Какво трябва да знаем, за да не се изгубим.

    В арт работилницата, по-късно през деня, децата изработваха глинени фигури, като проявиха творчество и сръчност. 

В спортните игри днес на терените на НСА участниците се състезаваха на хокей на трева, фризби, петанк и др.

 

Back To Top