skip to Main Content

IBAN сметка на район „Студентски“ за превеждане на плащания за административни услуги от категория „Общи административни услуги“ – BG42SOMB91303117618401, Общинска банка АД

2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)


 

2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)


 

Back To Top