skip to Main Content

Обявяване на свободни места за прием в ДГ №16 „Приказен свят“

Уважаеми родители, 

На 10.01.2022 г. на сайта на ИСОДЗ, ПГУ и първи клас (kg.sofia.bg) ще бъдат обявени свободни места за прием в ДГ №16 „Приказен свят“, както следва:

ДГ № 16 „Приказен свят“, район „Студентски“ – основна сграда

  • I група, деца, родени през 2018 г. – 46 места по общ ред, 4 места за деца със СОП, 6 места за деца с хронични заболявания;
  • II група, деца, родени през 2017 г. – 46 места по общ ред, 4 места за деца със СОП, 6 места за деца с хронични заболявания;

ДГ № 16 „Приказен свят“, район „Студентски“ – сграда 2 (филиал Студентски град, бл. 41А)

  • Яслена група, деца, родени през 2019 г. – 26 места по общ ред, 3 места за деца с хронични заболявания;
  • Яслена група, деца, родени през 2020 г. – 10 места по общ ред, 3 места за деца с хронични заболявания;
Back To Top