skip to Main Content

Ограничаване на събития и дейности на открито, планирани в периода 18-30 юли 2023 г.

Във връзка с опасно високите температури в столицата, Столична община препоръчва ограничаване на инициативи, кампании, събития и дейности на открито, планирани в периода 18-30 юли 2023 г.

Back To Top