skip to Main Content

Одобрени са разходите за месец декември 2022 г. за отглеждане, възпитание и обучение на неприети деца в общински детски ясли и яслени групи в държавни и общински детски градини

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че с чл.1  на Постановление № 30 от 22 февруари 2023 г. за прилагане на политиката по чл. 1, ал. 5, т. 3.5 от Закона за държавния бюджет на република България за 2022 г. (в сила от 24.02.2023 г.) са одобрени разходите на родителите за месец декември 2022 г. за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в държавни и общински детски градини.

Back To Top