skip to Main Content
САниране МРРБ, ПВУ

Одобрени са 4 проекта за саниране за 6,7 млн. лв. в район „Студентски“

Министерството на регионалното развитие (МРРБ) представи списъците с касирани проекти във връзка с етап I по програмата за саниране на жилищни сгради.

4 проекта за саниране са одобрени на територията на СО-район „Студентски“ по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост, който се финансира от Европейския съюз. В мерки за повишаване на енергийната ефективност на тези блокове ще бъдат вложени 6,7 млн. лв.

През януари 2024 г. от МРРБ очакват да започне подписването на договорите с общините за предоставяне на средствата, които са изцяло безвъзмездна финансова помощ, на одобрените за финансиране сгради. От своя страна, местните власти ще сключат договори с одобрените блокове. Предстои и обявяването на обществени поръчки за избор на изпълнители.

Собствениците на блоковете, които са включени в резервния списък от първия етап на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“, могат да кандидатстват за финансиране от Етап II. За него е предвиден бюджет в размер на 282 470 400 лева. Одобрените сгради за участие в този етап на процедурата сгради ще получат до 80% безвъзмездна финансова помощ. Всяко сдружение на собствениците ще трябва да осигури самоучастие чрез собствен финансов ресурс в размер на 20% от стойността на допустимите разходи по проекта. Документите за кандидатстване се подават отново чрез общинските или районните администрации. Допустими за участие и тук са всички многофамилни жилищни сгради в страната, управлявани по реда на ЗУЕС и проектирани преди 26 април 1999 г. Крайният срок за кандидатстване е 16.01.2024 г., като в случай на липса на достатъчен интерес и подадени проекти на по-малка стойност от предвидения бюджет се предвижда срокът да бъде удължен до края на месец февруари 2024 г.

Целта на мерките, които ще се изпълнят в двата етапа на процедурата, е енергийните характеристики на многофамилните жилищни сгради да бъдат подобрени и те да достигнат клас на енергопотребление „В“. Цели се и намаляване на енергийното потребление на страната, редуциране на емисиите на парникови газове, 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от жилищния сграден фонд, намаляване на енергийната бедност чрез намаляване на разходите за енергия, подобряване на условията и качеството за живот чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд и др.

Одобрени проекти на територията на СО-район „Студентски“:

бл. 3, кв. „Витоша ВЕЦ-Симеоново“ за 1,48 млн. лв.

бул. „Симеоновско шосе“ 83, входове А, Б и В 1,73 млн. лв.

бл. 27, жк. „Малинова долина“ вх. А, Б, В, Г, Д и Е – 2,28 млн. лв.

бл. 1, кв. „Витоша ВЕЦ-Симеоново“ – 1,4 млн. лв.

Резерви:

бл. 6, кв. „Витоша ВЕЦ-Симеоново“

ул. „Константин Игнатов“ 8

Отхвърлени:

бл. 48, вх. А, кв. „Дървеница“


Повече информация:

Пълният списък на одобрените за саниране многофамилни жилищни сгради по ПВУ – вижте ТУК, резервният – ТУК, листата с отхвърлените – ТУК, пълният списък по общини – ТУК.

Back To Top