skip to Main Content

Открита е процедурата по кандидатстване за финансиране на проекти по Програма „Зелена София“ за 2022 г.

На първи август 2022 г. бе открита процедурата по кандидатстване за финансиране на проекти по Програма „Зелена София“ за 2022 г. Крайният срок за получаване на предложения е 01.09.2022 г. в деловодството на съответната районна администрация, за чиято територия ще се кандидатства.

Кандидатите могат да изтеглят насоките за участие в програмата и пълния пакет с документи за кандидатстване от електронния адрес на Столична община: www.sofia.bg в темата „Околна среда – Програми и проекти”.

Допълнителна информация за процедурата може да се получи в дирекция „Зелена система” на СО, тел.: 02 904 14 28, 02 904 14 23 и на e-mail: zelena_sofia@sofia.bg.

На сайта на Столична община е публикуван списък с длъжностни лица от съответната районна администрация, които ще дават указания, насоки и информация по програмата.

Покана Зелена София-2022
Back To Top