skip to Main Content

Нова библиотека в ДГ №78 „Детски свят“

На 23 май т.г. в 78 Детска градина „Детски свят“ беше открита библиотека. Лентата прерязаха зам.-кметът на СО-район „Студентски“ – инж. Атанас Горов, и Весела Иванова, директор на ДГ 78. Официални гости бяха още доц. Драгомир Стефанов – зам.-кмет на СО-район „Студентски“ и Ани Тодорова, началник отдел „Образование, социални дейности, култура и спорт“.

Най-щастливи по време на събитието бяха децата, които веднага започнаха с огромен интерес да разглеждат новите книжки.  

Back To Top