skip to Main Content

От 1 януари 2025 г. се въвежда забрана за отопление на твърдо гориво за част от районите в София

От 1 януари 2025 г. се въвежда забрана за отопление на твърдо гориво за част от районите в столицата, сред които е и район “Студентски”. Тази забрана се въвежда в изпълнение на Наредба за създаване на зони с ниски емисии на вредни вещества в атмосферния въздух на територията на Столична община, приета с Решение № 931 на Столичен общински съвет по Протокол № 67 от 15.12.2022 г.

Целта е въвеждането на ниско емисионната зона за твърдо гориво да стане по напълно прозрачен и предвидим начин както за жителите, така и за администрация на района.

Столична община вече е започнала изпълнението на програми за безплатна смяна на уредите за отопление на твърдо гориво с екологосъобразни такива. Има  готовност да бъдат осигурени нови отоплителни уреди по Програма “Околна среда 2021-2027” като безплатно се заменят старите съоръжения на дърва и въглища. За тази цел, гражданите, които имат желание да се възползват от тази възможност, да подадат предварително заявление чрез попълване на онлайн базиран формуляр на страница www.air.sofia.bg.

Наличието на попълнено предварително заявление ще бъде взето предвид при въвеждането на забраната за отопление на твърдо гориво, която влиза в сила от 1 януари 2025 г.

 

Back To Top