skip to Main Content
Район Студентски снеговалеж 11.2023

Петко Горанов отчете пред Васил Терзиев свършеното в извънредната зимна обстановка

Кметът на СО-район „Студентски“ Петко Горанов предостави подробен отчет на кмета на Столична община Васил Терзиев за обстановката в района на 25-26 ноември т. г. и предприетите действия от районната администрация. Всички райони предоставят отчет по искане на кмета на СО за извършените дейности по снегопочистване, извозване на растителни отпадъци – шума и клони, аварийно отсичане на дървесна растителност и др. следствие на влошената метеорологична обстановка и обилния снеговалеж на 25 – 26 ноември 2023 г.

парк „Въртопо“

На територията на СО-район „Студентски“ са засегнати над 260 дървета, за които предстоят дейности по премахване и/или кастрене. В периода 26-28 ноември частният строителен сектор предостави безвъзмездно на районната администрация заедно с шофьори/оператори: комбинирани багери, бобкати и камиони. Техниката е предоставена след молба от кмета Петко Горанов. Благодарение на осигурената механизация от строителите беше възможно бързото справяне с извънредната обстановка във вътрешността на кварталите.

За щетите по дърветата е направен опис, придружен от над 400 снимки. Работата по тяхното отстраняване с наличния ресурс на районната администрация ще продължи до 15 декември т.г., след което ще започнем извозването на събралата се дървесна маса.

„Личната ми оценка е, че състоянието на района е изключително лошо“ – каза кметът Петко Горанов – „Имаме проблеми от субективен характер – болни колеги и аварирала техника, но ние не сме сами в справянето с този проблем. Не виждам обаче през последните 4 дни нещо да се променя решително и с бързи темпове, въпреки благоприятните външни условия“.


Кратка хронология:


В неделя (26.11.2023 г.) са използвани 4 комбинирани багера, разпределени в кварталите „Мусагеница“, „Дървеница“, „Витоша ВЕЦ-Симеоново“ и „Студентски град“, с цел разчистване на паднали клони, дървета и големи преспи сняг, ограничаващи движението по основни вътрешноквартални улици. Потърсихме помощ и ни беше оказано съдействие от 07 РСПБЗН, които със свой екип и моторни резачки отрязаха и премахнаха 3 бр. дървета, паднали върху автомобили – на ул. „Дъбница“- срещу 55-о СУ, на ул. „Иван Боримечката“ и на ул. „Айдемир“ в ж.к. „Дървеница“.

В понеделник (27.11.2023 г.) на терен бяха 5 комбинирани багера и 2 бобката, осигуряващи снегопочистването на вътрешнокварталните улици във всички местности от района.

Във вторник (28.11.2023 г.), за събиране и извозване на натрупаните от предходния ден купчини сняг, са ангажирани 2 комбинирани багера, 1 бобкат и 2 камиона, единият от които е 4-осова гондола, което осигури необходимата оптимизация на времето за изпълнение на възложената дейност.

Цялата използвана механизация е осигурена от представители на строителния сектор в СО-район „Студентски“ след молба от кмета Петко Горанов.

В момента звено „Зелена система“ при район „Студентски“ продължава с разчистването на паднали дървета и клони. Самото им извозване е преустановено, тъй като и двата налични товарни автомобила аварираха. Ще потърсим външна помощ на доброволчески принцип до ремонтиране на собствената ни транспортна техника. Предстои раздробяване на тънките клони чрез наличния ни шредер за дървесина и извозването на получената биомаса към ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци“.

По отношение на есенната шума, такава е в неголеми количества в района, тъй като през периода 01.09.-30.11.2023 г., звено „Зелена система“ на район „Студентски“ е заработило следните обеми:

  • Събрана шума – 1300 м3
  • Събрани клони – 900 м3

Други дейности във връзка със снеговалежа, извършени до момента:

  • Почистване на сняг около училища и детски градини – 2 400 м2
  • Разпръскване на смеси против заледяване – 2 400 м2
Back To Top