skip to Main Content

Площадка по безопасност на движението по пътищата  и приложно колоездене бе изградена до 10 ДГ „Чебурашка“

Приключва изпълнението на проект „На пътя животът е с предимство“ на СО-район „Студентски“, съвместно с ДГ 10 „Чебурашка“, за изграждане на площадка по безопасност на движението по пътищата  и приложно колоездене.

Новото интерактивно пространство в градинката в непосредствена близост до 10 ДГ е със свободен достъп, което ще насърчи нейното ползване от повече граждани и техните деца и ще оптимизира организирането на обучения, превенция, извънкласни дейности и спортни празници.

Наличието на такъв тип площадка създава условия за регулярни занимания и активности, включващи симулация на реални ситуации и игри, поставяне на знаци на площадката по безопасност на движението,  което ще помогне за изграждането на устойчиви знания и безопасни модели на поведение на пътя от най-ранна възраст.

 

Back To Top