skip to Main Content

Подмяна на водопровод по ул. „Константин Муравиев“

„Софийска вода“ АД започна реализация на проект за „Подмяна на водопровод по ул. „Константин Муравиев“ в участък от бул. „Климент Охридски“ до административен адрес №1А, м. „Малинова долина – изток“, СО-район „Студентски“.

Планираният текущ ремонт се състои в подмяна на амортизиран етернитов водопровод с нов от полиетиленови тръби висока плътност – 60 метра с диаметър 280 мм. Ще се подменят и сградни водопроводни отклонения, захранвани от новия водопровод.

Общата стойност на строително-монтажните работи е около 32 000 лева. Срокът за изпълнение в 10 работни дни. „Софийска вода“ АД започна строително-монтажните работи на 12 септември 2023 г.

Back To Top