skip to Main Content

Положен е новият декинг на екопътеката в кв. „Витоша ВЕЦ-Симеоново“

Завършва полагането на новият декинг на екопътеката в кв. „Витоша ВЕЦ-Симеоново“, изградена в парковото пространство при ул. „проф. Георги Златарски“ преди повече от 4 г. Съоръжението за пешеходци е създадено в миналото по инициатива и за сметка на заведение за хранене и граждани от жилищен блок 18. С времето екопътеката се е амортизирала, а съставящите я дъски са изгнили.

Екипът на СО-район „Студентски“ пое отговорността да стопанисва екопътеката, реализирана от гражданите преди години. В тази връзка цялата настилка се подменя с устойчив декинг, подходящ за външни условия и с добра товароносимост. Новите дъски са от специален негниещ материал, който ще удължи живота на съоръжението. За реализирането на ремонта не се разходват бюджетни средства. Инвестицията в декинга е направена безвъзмездно от добронамерено строително дружество, което развива дейността си в района.

Back To Top