skip to Main Content

Почистване на канализационните шахти в двора на 8 СУ 

На 27 юни, понеделник, в двора на 8 СУ „Васил Левски“ бе извършено почистване на външни канализационни шахти от специализирана фирма. Приложеният технически способ бе видеодиагностика на каналната мрежа. Каналите в момента са изцяло изчистени и вече се намират в добро експлоатационно състояние. Почистването и отпушването се наложи да бъде направено, тъй като години наред има проблеми с отвеждащата канализация. 

За по-добро решаване на проблема с повърхностните дъждовни води и избягване завиряванията пред централния вход на училището ще се изградят допълнителни дъждоприемни шахти. 

Back To Top