skip to Main Content
Малинова долина, ДГ 190

Предстои въвеждането в експлоатация на новата детска градина 190 в кв. Малинова долина

Реализацията на проекта за изграждане на нова детска градина за 15 групи (369 деца) в кв. Малинова долина е пред своя край. Остават беглите довършителни работи. „Трябва да вървим към административните процедури по въвеждане на обекта в експлоатация“, обяви Петко Горанов – кмет на СО-район „Студентски“.

След издаването на обекта, следва Дирекция „Образование“ в Столична община да назначи директор, да се формира педагогически съвет, да се избере име на новото детско заведение, номер вече има – той е 190, и да пристъпим към класиране и прием на деца.

Текат усилени последни довършителни работи. Засадени са и дърветата. Те се поливат и се надяваме, че ще укрепнат, ще се разлистят и ще направят хубава корона, с която ще създадат така необходимото озеленяване в тази открита площ.

Положена е ударопоглъщащата настилка около площадките за игра. Съоръженията са с добро качество – производство са на българска русенска фирма. „Използват се преди всичко български материали, което е добре за развитието на бизнеса като цяло, защото българското производство трябва да се стимулира“, отбеляза кметът Петко Горанов.

В момента тече сглобяването на мебелите – креватчета, гардероби и др., оборудвана е кухнята с най-модерно професионално оборудване. Инсталирани и изпитани са хидравличните пътнически асансьори, кухненският асансьор, 2 бр. газови котели, 1 бр. резервен нафтов котел, 2 бр. бойлери по 1000 л, солартермичните панели на покрива.

Строителните дейности по изграждане на вътрешните паркинги, загражденията и басейнът са изпълнени. Работи се по озеленяването.

Намираме се в един последен стадий по реализацията на този наистина сериозен проект. Детска градина за 15 групи в кв. Малинова долина с възложител на проекта СО-район „Студентски“. С това ще преборим дефицита от места в детските градини на района“, каза кметът Петко Горанов – „Остава да намерим и добри готвачи, любезни лелки, грижовни към децата и вкусноготвещи, за да можем всички да се радваме на тази детска градина, която да създава щастливо детство“.

Строежът на новия обект от образователната инфраструктура на територията на СО-район „Студентски“ започна на 14 април 2022 г., като се очакваше той да продължи в срок до 24 месеца от откриването на строителната площадка. Изпълнител на проекта е Булстрой груп ЕООД. Стойността на инвестицията е в размер на 8,7 млн. лв.

Цялостният проект за изграждане и обзавеждане на нова детска градина и прилежаща инфраструктура се реализира върху общински имот с площ от 9,2 дка, разположен до кръстовището на улиците „Едуард Генов“ и „проф. Живко Сталев“ в кв. „Малинова долина“. Новото детско заведение е с капацитет от 15 групи (369 деца) с възможност за разширение с още 1 група.

Повече информация:

Съставен е акт 14 на новата детска градина за 15 групи в ж.к. „Малинова долина“

Напредва строежът на нова детска градина за 15 групи в ж.к. „Малинова долина“

Инженеринг (проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор) за изграждане, обзавеждане и оборудване на нова детска градина за петнадесет групи с прилежаща инфраструктура, в УПИ І – за ОДЗ, кв. 49, м. „ж.к. Малинова долина” по плана на гр. София, Район Студентски

Back To Top