skip to Main Content
Дезинсекция комари

Предстои дезинсекция срещу ларви на комари и дератизация срещу гризачи

На 19 април т. г. на територията на СО-район „Студентски“ предстои извършването на дезинсекция срещу ларви на комари (обработка с биоцидни препарати срещу ларви на комари) и дератизация срещу гризачи.

Обработката ще бъде извършена от два екипа с помощта на специализирано ULV оборудване, монтирано върху високопроходими превозни средства. Използваните биоциди за ларвицидна обработка са разрешени за употреба от Министерството на здравеопазването.

Back To Top