skip to Main Content

Предстои провеждането на обществено допитване в кв. „Мусагеница“

Уважаеми жители на кв. „Мусагеница“,

СО-район „Студентски“ има нужда от мнението на всеки от Вас.

Предстои провеждането на кварталното допитване по въпросите, касаещи транспортната система на кв. „Мусагеница“. СО-район „Студентски“ има нужда от мнението на всички живущи във връзка с предложения идеен проект за нова транспортна схема на квартала с обособяване на места за паркиране и предложение за въвеждане на зона за платено почасово паркиране „Зелена зона“. Като част от общественото допитване районната администрация търси също мнението на гражданите и по повод предложение за изграждане на паркинги в близост до МС „Г. М. Димитров“.

СО-район „Студентски“ кани гражданите да дадат своя глас в предстоящата анкета, съдържаща 2 въпроса:

1. Подкрепяте ли предложението за въвеждане на „Зелена зона“ за почасово платено паркиране в кв. „Мусагеница“?
2. Подкрепяте ли изграждането на многоетажни обществени паркинги на общински имоти в близост до метростанция „Г. М. Димитров“?

В анкетата може да участва всеки адресно регистриран жител на кв. „Мусагеница“, навършил 18 години към началната дата на провеждането й. Окончателното решение за дати за провеждане ще се вземе на 21 юли т. г. по време на заключителната част от общественото обсъждане. В тази последна среща от процедурата ще бъдат представени промените в идейния проект, предложени от гражданите по време на предварителните представяния на проекта.

СО-район „Студентски“ предлага начална дата на допитването 15 септември 2022 г. и крайна 30 септември 2022 г. Времето и мястото на провеждане на анкетата са читалище „Елин Пелин“, кв. „Мусагеница“, всеки делничен ден от 08.00 до 10.00 ч. и от 17.00 до 19.00 ч. В настоящия момент пълнолетните жители с адресна регистрация в квартала са приблизително 9000 души.

Урната, в която участниците в анкетата ще подават своите гласове, ще бъде поставена на посоченото място след запечатването й от доброволци, заявили желание по време на заключителната част от общественото обсъждане. Гражданите ще сформират анкетна комисия, която ще има ангажимента да проведе общественото допитване и да представи резултата от него.

Адресно регистрираните след началото на кампанията и желаещи да участват в анкетата следва да заявяват своето желание с удостоверение за адресна регистрация, издадено от район „Студентски“, докато чакат издаване на новите си документи за самоличност.

Всеки участник ще получи анкетна карта с горните 2 въпроса, на която да огради избраният отговор – „ДА“ или „НЕ“. Анкетните карти ще бъдат изработени от район „Студентски“ и ще съдържат необходимите защити за достоверност на получените резултати. Всеки взел участие в допитването следва да положи подписа си в изготвените списъци. Анкетната комисия следва да организира дежурства за провеждането на анкетата. Отварянето на урната, преброяването на бюлетините и обявяването на резултата ще се извършат от комисията.

При липса на гражданска активност и доброволци за провеждане на анкетата, същата ще бъде организирана и проведена от администрацията на район „Студентски“ в административната сграда на района.

Back To Top