skip to Main Content
дезинсекция и дератизация

Предстои пръскане срещу кърлежи и бълхи в СО-район „Студентски“

Звено „Зелена система“ при СО-район „Студентски“ ще проведе цялостно обработване на общинските тревни площи срещу кърлежи и бълхи на територията на жилищните квартали в целия район. Дейностите ще се проведат на 7 юли т. г. при нормални метеорологични условия.

Всяка третирана тревна площ ще бъде обозначена с информационна бележка, в която ще бъдат указани препоръки към гражданите и карантинния период.

Екипът на СО-район „Студентски“ призовава гражданите да сигнализират за наличие на огнища от кърлежи, за да бъдат своевременно третирани. Сигнализирайте ни за всички нередности на rajon@studentski-so.org.

Back To Top