skip to Main Content
Пътни ремонти в СО-район „Студентски“

Предстоят нови пътни ремонти в район „Студентски“ (СПИСЪК)

Столична община направи 4 нови възлагания на ремонти по пътната мрежа на територията на СО-район „Студентски“. Повредите и дупките са описани от екипа на районната администрация и са изпратени за възлагане на изпълнителя от Столична община.

Във връзка с необходимост от извършване на аварийни ремонти на компрометирани участъци от уличната мрежа, находящи се на територията на СО-район „Студентски“ и, в изпълнение на договора СОА23-ДГ55-776 от 27.10.2023 г., сключен между Столична община и „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД, са възложени за ремонт, с писмо от зам.-кмета на Столична община, общо 9 компрометирани участъка в района, цялостно асфалтиране на участъци от 2 улици и изграждане на изкуствена неравност.

Ремонтните работи следва да бъдат извършени в срок по съответното възлагане при подходящи метеорологични условия. Упражняване на контрол по дейността е възложен от Столична община на „Техникъл консултинг сървиз“ ЕООД.


Възлагане на ремонтни дейности по ул. „Станимир Станимиров“ и ул. „Константин Муравиев“, кв. „Малинова долина – Изток“

Срок: до 31.05.2024 г., при подходящи метеорологични условия

Заявител: СО-район „Студентски“
Възложител: Столична община
Изпълнител: „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД
Контрол по дейността: „Техникъл консултинг сървиз“ ЕООД

1. ул. „Станимир Станимиров“ – от бул. „Климент Охридски“, О.Т. 391 до О.Т. 392 – кв. „Малинова долина – Изток“ – 700 кв. м

Ремонт пътна настилка с асфалт:

-доставка и направа, основа на трошен камък 0 – 63, включително всички свързани с дейността разходи – 21.00 м³.

-предварително напръскване с битумна емулсия ( 350 гр./м2 ), включително всички свързани с дейността разходи – 1400.00 м²

               -производство и полагане на неплътен асфалтобетон, както и всички свързани с дейността разходи – 100.80 т

               -производство и полагане на плътен асфалтобетон, както и всички свързани с дейността разходи – 67.20 т

               -обкантване на кръпката с битумна паста, включително всички свързани с дейността разходи – 12.00 м

2. ул. „Константин Муравиев“, от  О.Т. 392 до О.Т. 394 и от  О.Т. 394 до бул. „Климент Охридски“ – кв. „Малинова долина – Изток“ – 800 кв. м

Ремонт пътна настилка с асфалт:

-доставка и направа, основа на трошен камък 0 – 63, включително всички свързани с дейността разходи – 24.00 м³

               -предварително напръскване с битумна емулсия ( 350 гр./м2 ), включително всички свързани с дейността разходи – 1600.00 м²

               -производство и полагане на неплътен асфалтобетон, както и всички свързани с дейността разходи – 115.20 т

               -производство и полагане на плътен асфалтобетон, както и всички свързани с дейността разходи – 76.80 т

               -обкантване на кръпката с битумна паста, включително всички свързани с дейността разходи – 20.00 м


Необходимост от извършване на аварийни ремонти на компрометирани участъци от уличната мрежа, находящи се на територията на район СО-район „Студентски“

Срок: до 15.04.2023 г. при подходящи метеорологични условия

Заявител: СО-район „Студентски“
Възложител: Столична община
Изпълнител: „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД
Контрол по дейността: „Техникъл консултинг сървиз“ ЕООД

1. ул. „Росарио“ (от №1 , към кръстовището с ул. „Баку“,  до ул. „8-ми декември“):

Ремонт пътна настилка с асфалт:

               -направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон –  до 50 кв. м, включително всички свързани с дейността разходи – 250.00 м²

               -обкантване на кръпката с битумна паста, включително всички свързани с дейността разходи – 260.00 м

2. ул. „Проф. Георги Брадистилов“ (цялата):

Ремонт пътна настилка с асфалт:

               -направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон –  до 50 кв. м, включително всички свързани с дейността разходи – 450.00 м²

                              -обкантване на кръпката с битумна паста, включително всички свързани с дейността разходи – 480.00 м

3. ул. „Проф. Борис Боровски“ (от ректората към Стопанския факултет на ТУ-София ):

Ремонт пътна настилка с асфалт:

               -направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон –  до 50 кв. м, включително всички свързани с дейността разходи – 300.00 м²

               -обкантване на кръпката с битумна паста, включително всички свързани с дейността разходи – 320.00 м

4. ул. „Димитър Стефанов“ (цялата):

Ремонт пътна настилка с асфалт:

               -направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон –  до 50 кв. м, включително всички свързани с дейността разходи – 350.00 м².

               -обкантване на кръпката с битумна паста, включително всички свързани с дейността разходи – 370.00 м

Ремонт шахти, оттоци и решетки

               -повдигане на ревизионна шахта, включително доставка на материалите, както и всички свързани с дейността разходи – 5.00бр.

               -доставка и монтаж на самонивелиращ се капак на шахта ф600, включително рамката- при новоизградена шахта, включително всички свързани с дейността разходи – 5.00 бр.

5. ул. „Проф. Атанас Иширков“ (от ул. „Димитър Стефанов“ до ул. „Акад. Стефан Младенов“):

Ремонт пътна настилка с асфалт:

               -направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон –  до 50 кв. м, включително всички свързани с дейността разходи – 450.00 м²

               -обкантване на кръпката с битумна паста, включително всички свързани с дейността разходи – 460.00 м

6. ул. „Проф. Д-р Иван Странски“, пред магазин „Кауфланд“ – 50 кв. м:

Ремонт пътна настилка с асфалт:

               -срязване асфалтова настилка с циркуляр, включително всички свързани с дейността разходи – 50.00 м

               -разкъртване асфалтова настилка, включително всички свързани с дейността разходи – 3.00 м³.

               -превоз строителни отпадъци, включително всички свързани с дейността разходи – 3.00 м³

               -изкоп и натоварване на земни почви машинно, както и превоз и всички свързани с дейността разходи – 12.50 м³

               -доставка и направа, основа на трошен камък 0-63, включително всички свързани с дейността разходи – 12.50 м³

               -подравняване и уплътняване на земно легло по шаблон, включително всички свързани с дейността разходи – 50.00 м²

               -предварително напръскване с битумна емулсия ( 350 гр./м2 ), включително всички свързани с дейността разходи – 100.00м².

               -производство и полагане на неплътен асфалтобетон, както и всички свързани с дейността разходи – 7.20 т

               -производство и полагане на плътен асфалтобетон, както и всички свързани с дейността разходи – 4.80 т

               -обкантване на кръпката с битумна паста, включително всички свързани с дейността разходи – 50.00 м

7. ул. „Проф. Витали Таджер“:

Ремонт пътна настилка с асфалт:

               -направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон –  до 50 кв. м, включително всички свързани с дейността разходи – 350.00 м²

               -обкантване на кръпката с битумна паста, включително всички свързани с дейността разходи – 360.00 м

8. ул. „Методи Андонов“ – преди светофара на кръстовището с бул. „Д-р Г.  М Димитров“:

Ремонт пътна настилка с асфалт:

               -направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон –  до 50 кв. м, включително всички свързани с дейността разходи – 20.00м².

               -обкантване на кръпката с битумна паста, включително всички свързани с дейността разходи – 25.00 м

9. бул. „Д-р Г. М. Димитров“:

Ремонт пътна настилка с асфалт

               -направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон –  до 50 кв. м, включително всички свързани с дейността разходи – 350.00м².

               -обкантване на кръпката с битумна паста, включително всички свързани с дейността разходи – 370.00 м


Изграждане на изкуствена напречна неравност за намаляване скоростта на движение на безименна улица, минаваща северно от детска площадка на ул. „Проф. Христо Вакарелски“, кв. „Витоша ВЕЦ-Симеоново“

Срок: до 31.05.2024 г.при подходящи метеорологични условия

Заявител: СО-район „Студентски“
Възложител: Столична община
Изпълнител: „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД
Контрол по дейността: „Техникъл консултинг сървиз“ ЕООД
Маркировка: „Трейс зона 1“ ДЗЗД

Изграждане на изкуствена напречна неравност за намаляване скоростта на движение на безименна улица, минаваща северно от детска площадка на ул. „Проф. Христо Вакарелски“, район „Студентски“, гр. София. Сигнализиране с пътна маркировка и пътни знаци, съгласно приложения проект.


Възлагане на аварийни ремонти на компрометирани участъци от уличната мрежа, находящи се на територията на СО – район „Студентски“.

Срок: до 31.03.2024 г. при подходящи метеорологични условия

Заявител: СО-район „Студентски“
Възложител: Столична община
Изпълнител: „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД
Контрол по дейността: „Техникъл консултинг сървиз“ ЕООД

1. Безименна улица, преминаваща покрай блок 87, в участъка от ул. „Въртопо“ до ул. „Методи Андонов“, вкл. тупик пред блок 90 А:

Ремонт пътна настилка с асфалт:

               -направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон  –  до 50 кв. м, вкл. всички свързани с дейността разходи – 50.00 м².

               -обкантване на кръпката с битумна паста, включително всички свързани с дейността разходи – 60.00  м


Предишни възлагания:

Извършват се пътни ремонти по 26 участъка в район „Студентски“ (СПИСЪК)

Back To Top