skip to Main Content

Предстоят още дейности по озеленяване около новото кръгово кръстовище

Екипът на СО-район „Студентски“ работи активно върху премахването на временната постройка, в  която се помещаваше търговският обект за автомобилни гуми и сервизът. Общинският терен, разположен в непосредствена близост до новото кръгово кръстовище между бул. „Св. Климент Охридски“ и бул. „Андрей Ляпчев“, е предвиден за озеленяване.

След завършването на дейностите по разрушаване на железобетонните конструкции, теренът ще бъде заравнен с почва и хумусен слой. Предстои екипът на звено „Зелена система“ при районната администрация да озелени и залеси с дръвчета разчистения терен.

Back To Top