skip to Main Content

Предстоящо асфалтиране на ул. „Кольо Карамфилов“

Уважаеми граждани,

Поради предстоящо асфалтиране на ул. „Кольо Карамфилов“, започващо на 08.07.2024 г. (понеделник), участъкът ще е ограничен за преминаване на моторни превозни средства, но няма да се затваря за пешеходци.

С цел безпрепятственото и бързо извършване на предвидените дейности, молим да не паркирате моторни превозни средства по гореупоменатата улица! Останалите в участъка паркирани автомобили, за периода на строително – ремонтните работи, ще бъдат принудително преместени.

Предварително се извиняваме за причиненото временно неудобство!

Back To Top