skip to Main Content

През очите на народните будители

СО-район „Студентски“ ще отбележи Деня на народните будители (първи ноември) с  инициативата „През очите на народните будители“.

Ученици от петите класове на двете общински училища на територията на СО-район „Студентски“ (8 СУ „Васил Левски“ и 55 СУ „Петко Каравелов“) ще почетат този специален за българите ден, като препишат с помощта на перо и мастилница известни мисли и цитати на избрани български възрожденски, културни и просветни дейци. Крайният резултат ще бъде колективно направен голям постер с образите на избрани Будители и съответните им цитати, изписани собственоръчно от учениците.

По този начин децата не само ще научат нещо за своите предци, но и ще се докоснат емоционално до дейността им и техните личности. В събитието се предвижда и игра-викторина с награди за победителите и подаръци за всички участници.

Проектът е част от Календара на културните събития на Столична община за 2023 г.

Back To Top