skip to Main Content

Приемът на заявления за продажба на мартеници стартира на 01.02.2023 г.

Приемът на заявления за продажба на мартеници стартира на 01.02.2023 г. Можете да подадете своето заявление в деловодството СО-район „Студентски” на адрес: гр. София, ж.к. „Студентски град”, бл. 5, ет. 1, „Център за информация и услуги”, или на електронен адрес rajon@studentski-so.org.

Крайният срок е 10.02.2023 г.

Всяко физическо лице или търговец може да кандидатства за едно място от 2 кв.м. Всички, извършващи търговия на открито, са длъжни да се вместят в мястото, като дължината на нито една от страните не може да бъде повече от 2 м. В началото на месец февруари ще бъде публикувана заповедта на кмета на СО-район “Студентски” с критериите за извършване на класирането.

Back To Top