skip to Main Content

Приемът на заявления за продажба на мартеници стартира на 01.02.2022 г.

Можете да подадете своето заявление в деловодството район „Студентски” на адрес: гр. София, ж.к. „Студентски град”, бл. 5, ет. 1, „Център за информация и услуги”, или на електронен адрес rajon@studentski-so.org.

Крайният срок е 04.02.2022 г.

Всяко физическо лице или търговец може да кандидатства за едно място от 2 кв.м. Всички, извършващи търговия на открито, са длъжни да се вместят в мястото, като дължината на нито една от страните не може да бъде повече от 2 м. В началото на месец февруари ще бъде публикувана заповедта на кмета на район “Студентски” с критериите за извършване на класирането.

Back To Top