skip to Main Content
Прием Детска градина 190 - 2023/2024 г.

Прием Детска градина 190 – 2023/2024 г.

Уважаеми родители,

Във връзка с откриването на новата Детска градина № 190 кв. „Малинова долина“ в СО-район „Студентски” са обявени следните свободни места за класирането на 22.03.2024 година:

за деца, родени 2020 г. – 69 места по общ ред, 3 места за деца със специални образователни потребности, 3 места за деца с хронични заболявания;

за деца, родени 2019 г. – 23 места по общ ред, 1 място за деца със специални образователни потребности, 1 място за деца с хронични заболявания;

за деца, родени 2018 г. – 46 места по общ ред, 2 места за деца със специални образователни потребности, 2 места за деца с хронични заболявания.

Срокът за записване на класираните деца ще бъде двуседмичен. В рамките на указания срок е необходимо родителите на класираните деца да подадат заявления за записване в сградата на детската градина.

Повече информация:
ИСОДЗ Детска градина № 190

Back To Top