skip to Main Content
1 клас 2024/2025

Прием Първи клас 2024/2025 уч. г. – териториален обхват

Уважаеми родители, 

Във връзка с предстоящата кампания за прием на ученици в 1-ви клас за учебната 2024/2025 г. Ви уведомяваме, че НЯМА промяна в прилежащите райони за първи клас за 8 СУ „Васил Левски“ и 55 СУ „Петко Каравелов“.

По предложение на район „Изгрев“, всички деца с постоянен/ настоящ адрес на територията на район „Студентски“, чийто прилежащ район за учебната 2023/2024 г. е бил в териториалния обхват на 105 СУ „Атанас Далчев“, район „Изгрев”, за учебната 2024/2025 г. се пренасочват към 11 ОУ „Св. Пимен Зографски“, район „Изгрев”.

Информация за общинските училища на територията на Столична община

Териториален обхват


За 8 СУ „Васил Левски“:

ж.к.“ Младост 1″ бл. 80 вх.А, 80 вх.Б, 81 вх.А, 81 вх.Б, 8вх.В, 81 вх.Г, 81 вх.Д, 81 вх.Е, 81 вх.Ж, 81 вх.З, 81 вх.И, 81 вх.К, 81 вх.Л, 82 вх.А, 82 вх.Б, 82А вх.А, 82А вх Б, 83 вх.А, 83 вх.Б, 83 вх. В, 84 вх.А, 84 вх.Б, 85 вх.А, 85 вх.Б, 85 вх.В, 85 вх.Г, 85 вх.Д, 85 вх.Е, 85 вх.Ж, 85 вх.З, 85 вх.И, 85 вх.К, 86, 86А вхА, 86А вх.Б, 86А вх.В, 86Б вх.А, 86Б вх.Б, 86Б вх.В, 86Б вх. Г, 86Б вх.Д, 87вх.А, 87 вх.Б, 87 вх.В, 87 вх.Г, 87 вх.Д, 8 7вх.Е, 87 вх.Ж, 87 вх.З, 87 вх.И, 87 вх.К, 87 вх.Л. , 88 вх.А, 88 вх.Б, 88А вх.А, 88А вх.Б, 88А вх.В, 88А вх. Г, 89 вх.А, 89 вх. Б, 89 вх.В, 89 вх.Г, 89 вх.Д, 89 вх.Е, 89 вх.Ж, 89 вх.З, 89 вх.И, 89 вх.К, 89 вх.Л, 89 вх.М, 89 вх.Н, 90А, 90 вх.А, 90 вх.Б, 90 вх.В, 90 вх.Г, 90 вх.Д, 90 вх.Е, 90 вх.Ж, 90 вх.З, 90 вх.И, 91 вх.А, 91 вх.Б, 91 вх.В, 9 1вх.Г, 91 вх.Д, 91 вх.Е, 91 вх.Ж, 91Б вх.А, 91Б вх.Б, 91Б вх.В, 91Б вх.Г, 91Б вх.Д, 92 вх.А, 92 вх. Б, 9 3вх.А, 93 вх. Б, 94 вх.А, 94 вх.Б, 94 вх.В, 94 вх.Г, 94 вх.Д, 94 вх.Е, 94 вх.Ж, 95 вх.А, 95 вх.Б, 95 вх.В, 95вх. Г, 95 вх.Д, 95 вх.Е, 95 вх.Ж, 95 вхЗ, 96 вх.А, 96 вх. Б, 96вх. В, 96вх.  Г, 96вх.  Д, 96вх.  Е, 96Авх.  А, 96Авх. Б, 97вх.А, 97вх. Б, 97вх. В, 97вх. Г, 98 вх. А, 98вх.  Б, 98 вх. В, 98 вх. Г, 98 вх. Д, 98 вх. Е, 98 вх. Ж, 98А вх.А, 98А вх.Б, 98А вх.В, 98Б вх.А, 98Б вх.Б, 98В вх.А, 98В вх.Б, 99 вх.А, 99 вх.Б, 99 вх.В, 99 вх.Г, 99 вх.Д, 99 вх.Е, 99 вх.Ж, 9 9вх.З, 99 вх.И, 99 вх.К, 99Б вх.А, 99Б вх.Б, 100 вх.А, 100 вх.Б, 100 вх. В, 100 вх.Г, 100 вх. Д, 100 вх.Е, 100 вх. Ж, 101 вх.А, 101 вх. Б, 101 вх.В, 101 вх.  Г, 101 вх.Д, 101 вх.Е, 101 вх.Ж, 101 вх.З, 101 вх.И, 101 вх.К, 101 вх.Л, 101 вх.М, 102 вх.А, 102 вх.  Б, 102 вх.В, 102 вх.Г, 102 вх.Д, 10 2вх.Е, 102 вх.Ж, 102 вх.З, 102 вх.И, 102 вх.К, 102 вх.Л, 102 вх.  М, 102 вх.Н, 103 вх.А, 103 вх.Б, 104 вх.А, 104 вх.Б, 104 вх.В, 104 вх.Г, 105 вх.А, 105 вх.Б, 106, 107, 108 вх.А, 108 вх.Б, 110 вх.А, 110 вх.Б, 110 вх.В, 110 вх.Г, 111
ул.“Въртопо“ №  10, 13, 20, 31, 33, 45 ,47 вх.А, 47 вх.Б, 49 , 53 , 57, 57А
бул. „Г. М. Димитров“  38А, 38Б, 38В, 59, 65А, 65 Б,79, 85
ул. Никола Габровски №  90, 102А, 108, 110 вх.А, 110 вх. Б
ул. Росарио № 2
ж.к. Студентски град бл.1, 2, 3, 4,  6 , 6А вх.А ,6А вх.Б, 6А вх В, 6А вх. Г,6А вх Д, 21 вх.А, 21 вх.Б,, 22 вх.А, 22 вх.Б, ,23 вх.А, 23 вх.Б, 24, 25 ,26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 вх.А, 33 вх.Б,,34 вх.А, 34 вх.Б, ,34А ,35 ,36 вх.А, 36 вх.Б, 37, 38,
ул. Иван Багрянов № 19 вх. А, 19 вх.Б,
ул. Проф. Христо Данов № 11 вх.А, 11 вх.Б, 11 вх.В, 11 вх.Г, 11Д, 13, 15 вх.А, 15 вх.Б, 15 вх.В, 15 вх.Г, 15 вх.Д, 15 вх.Е ,17, 18, 19 вх.А, 19 вх.Б, 21
ул Акад. Йордан Трифонов № 1, 3 вх.А, 3 вх.Б, 3 вх. В , 3 вх. Г, 3 вх.Д, 4, 5 вх.А, 5 вх.Б,5 вх.В, 6 вх.А, 6 вх.Б, 6А вх.А, 6А вх.Б, , 7 вх.А, 7 вх.Б, 8 вх.А, 8 вх.Б, 9 вх. А, 9 вх.Б, 11 вх.А, 11 вх.Б 
ул. Акад. Жак Натан № 4, 5, 7, 7А вх.А , 7А вх.Б, 9 вх.А, 9 вх.Б,  9 вх В, 9А, 10, 11
ул.Д-р Йордан Йосифов № 1А вх.А, 1А вх.Б, 7 вх.А,7 вх.Б,7 вх.В, 8Б, 11, 20, 22
ул. Акад. Стефан Младенов № 2 вх.А, 2 вх.Б ,9, 10, 46 вх.Б, 46 вх.В, 46 вх.Г, 46 вх.Д, 50 вх.А, 50 вх.Б, 50 вх.В, 56 вх.А, 56 вх. Б,
ул. Проф. Георги Брадистилов №  2, 3А,3Б, 8
ул. Баку № 3 ,
ул. Акад. Борис Стефанов“ № 1вх.А, 1 вх.Б,  1вх.В, 1 вх.Г, 5 ,7, 8 ,15,  17, 20 вх.А, 20 вх.Б,  21,  , 33 вх.А, 33 вх.Б, 35 вх.А, 35 вх.Б, 35 вх.В, 35 вх.Г, 38 вх.А, 38 вх.Б,38 вх.В
ул. Проф. Арх. Петър А. Ташев № 1А, 1Б , 2 вх.А, 2 вх.Б, 8
ул. Проф. Саздо Иванов № 2,
ул. Фредерик Шопен  № 1, 3
ул. Висарион Белински № 2А, 2Б, 6,  8
ул.“Иван Славейков“ № 3
I клас за учебната 2024/2025 година – район „Студентски“, 8 СУ

За  55 СУ “Петко Каравелов“:

ж.к. Дървеница бл. 1 вх.А, 1 вх.Б, 1 вх В, 1 вх Г ,2 вх А, 2 вх Б, 2 вх В, 2 вх Г, 9, 9 вх А, 9 вх Б, 9 вх В, 9 вх Г, 10 вх А, 10 вх Б, 11 вх А, 11 вх Б, 11 вх В, 11 вх Г, 13 вх А, 13 вх  Б, 13 вх  В, 13 вх Г, 13 вх Д, 13 вх Е, 15 вх А, 15 вх Б, 15 вх В, 15 вх Г, 15 вх Д, 15 вх Е, 16 вхА, 16 вх Б, 16 вх В, 16 вх Г, 17 вх А, 17 вх Б, 17 вх В, 17 вх Г, 17 вх Д, 17 вх Е, 18 вх А, 18 вх Б, 18 вх В, 18 вх Г, 18 вх Д, 18 вх Е, 18А вх А, 18А вх Б, 19 вх А, 19 вх Б, 19 вх В, 21 вх А, 21 вх Б, .22А, 23 вх А, 23 вх Б, 2 7вх А, 27 вх Б, 27 вх В, 28 вх А, 28 вх Б, 28 вх В, 29, 32, 33 вх А, 33 вх Б, 33 вх В, 34 вх А, 34 вх Б, 34 вх В, 35 вх А, 35 вх Б, 35 вх В, 36 вх А, 36 вх Б, 36 вх В, 36 вх Г, 38 вх А, 38 вх Б, 38 вх В, 40 вх А, 40 вх Б, 40 вх В, 4 0вх Г, 40 вх Д, 42 вх А, 42 вх Б, 4 2вх В ,42А вх А, 42А вх Б, 42А вх В, 42А вх Г, 43 вх А, 43 вх Б, 43 вх В, 44 вх А, 44 вх Б, 44 вх В, 45 вх А, 45 вх Б, 45 вх В, 45 вх Г, 46 вх А, 46 вх Б, 47 вх А, 47 вх Б, 47 вх В, 47 вх Г, 48 вх А, 48 вх Б, 48 вх  В, 48 вх Г, 48 вх Д, 49 вх А, 49 вх Б, 50 вх А, 50 вх Б, 50 вх В
бул. Климент Охридски № 3А вх. А, 3А вх. Б, 5 А, 5 Б, 5 В, 7 А, 7 Б, 7 В, 12, 13, 16, 18, 23 вх.А, 23 вх.Б, 25, 27 А, 27 Б, 31, 33, 34, 34Г, 35А, 35Б, 36, 37,38, 39А , 39Б, 40, 45,47, 48, 49,50А,53,54, 55А, 56, 57, 58, 59, 62, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 81, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 92, 93, 97, 98, 102,103 103А, 104,108, 108А, 109, 111, 112, 114, 114А, 116, 119, 120, 125, 127, 129, 132,  148, 166, 166В,  172, 174,176
ул. Проф. Марко Семов № 27 вх.А, 27 вх.Б
ул. Пловдивско поле   №  9, 11 1, 11 2, 11 3, 11 4, 11 5, 15 вх.А, 15 вх.Б, 19 вх А, 19 вх.Б, 25, 40, 61, 67
ул. Акад. Стефан Младенов № 68,70, 72, 74, 76 вх.А, 76 вх.Б, 76 вх.В, 76 вх.Г, 76 вх. Д, 80, 88 вх.А, 88 вх.Б, 88 вх.В ,
ул. Трайко Станоев № 2
ул. Бели мел № 2, 4, 6, 6А, 10, 24
ул. Дъбница № 1, 1А, 3А,  5 вх.А, 5 вх.Б, 5 вх.В, 5 вх.Г, 7 вх А, 7 вх.Б, 7 вх.В, 7 вх.Г, 7 вх. Д, 16 вх. А, 16 вх.Б, 18, 20
ул. Константин Игнатов № 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8
ул. Илия Димушев № 1 вх.А,1 вх.Б, 3 вх.А, 3 вх.Б
ул. Равногор № 1, 2, 3 , 4
ул. Преславска планина № 2 , 4
ул. Дървенишка река № 1, 1А, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 15А, 17, 17А, 19, 21, 25, 27, 49, 78, 81, 
ул. Иван Боримечката № 1, 3,
ул. Проф. Стоян Киркович № 1, 1А, 3, 5, 20, 22, 24, 26А, 33, 51
ул. Канарче № 6 вх.А, 6 вх.Б, 6 вх. В, 8 вх. А, 8 вх.Б
ул. Яна № 1 вх.А,1 вх.Б, 2 вх.А, 2 вх. Б, 3 вх.А, 3 вх.Б, 4 вх.А, 4 вх.Б , 5
ул. Жак Фардел № 4
ул. Жеко Войвода № 1, 2, 4, 5 вх.  1, 5 2, 5 3, 5 4,8, 12,21, 21А, 33,
ул. Зелена поляна № 1, 2, 3, 4, 5, 6,  7А, 7Б, 7В, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 30
ул. Перперикон № 2,4,5, 6, 7, 8 ,9 вх.А, 9 вх.Б , 9А, 9Б
ул. Маричини езера № 1, 2, 3А, 3Б, 12,14, 15
ул. Овчаренски водопад № 2 вх.А, 2 вх.Б, 4
бул. Андрей Ляпчев №  2, 4, 6, 7, 9, 10, 10А, 11, 12, 12 А, 12 Б, 14, 18, 20,  32, 34
ул. Проф. Витали Таджер № 18, 16, 22
ул. Акад. Ангел Балевски № 1, 2, 4
ул. Проф. Крикор Азарян № 12, 24, 28А, 28Б, 30,
ул. Проф. Петър Джидров № 2А, 2Б, 2В, 2Г,2Ж, 2З
ул. Проф. Николай Генчев № 6, 14, 18,
ул. Димитър Стефанов № 11А вх. А, 11А вх. Б, 11Б, 11В, 11Г, 11Д, 11Е, 11И,11Ж
ул. Проф. Атанас Иширков № 4, 6 вх.А, 6 вх. Б, 7 вх.А,7 вх.Б, 9, 11 вх.А, 11 вх.Б, 11 вх.В, 11 вх. Г, 20 вх.А, 20 вх.Б, 22 вх.А, 22 вх.Б, 23, 24, 31
ул. Проф. Арх. Храбър Попов № 3А
ул.“Проф. д-р Боян Боянов“ № 2, 12,вх.А,вх.Б,вх.В, 16, 17А, 17Б, 17В, 17Г, 18
ул. Георги Кьосеиванов (8-ма) № 10, 12, 14, 16, 26, 30, 32
ул. Евгений Силянов (9-та) № 1, 1А, 3, 4, 4А, 5А,5Б, 6, 7, 7А, 8, 10
ул. Станимир Станимиров(6-та) №  3, 5, 6, 8, 9, 14
ул. Константин Муравиев (4-та) № 1, 1А,2А, 6, 8, 12, 12А, 12Б, 13, 20, 23, 25
ул. Сашо Костов № 2
ул.“Никола Станчев“ № 4, 5, 34 вх.А, 34  вх.Б 
ул.“Петър Иванов-Вертер“ № 1 вх.А , 1  вх.Б
ул. Константин Попгеоргиев № 2, 4
ж.к. Студентски град бл.7,7А,8,9,10,11,12,12А,13,14,15,16,17,17А,18,19,20,40 вх.А, 40 вх.Б, 41 вх.А, 41 вх.Б ,42 вх.А, 42 вх.Б,50 вх.А, 50 вх.Б,51,52 вх А, 52 вх Б, 52 вх В, 53 вх.  А, 53 вх.Б,  54 вх А, 54 вх Б, 54 вх В, 55 вх.А, 55 вх.Б, 55 вх.В, 55 вх.Г, 56 вх А, 56 вх Б,57 вх.А, 57вх.Б, 57 вх.В, 58 вх А, 58 вх Б, 58 вх В, 59А вх. А,59А вх. Б , 59 вх. А, 59 вх. Б 59 вх. В, 59 вх.Г, 59 Б, 60 вх А, 60 вх Б, 60 вх В, 60 вх Г,  60Б вх.А, 60Б вх.Б, 61 вх.А, 61 вх.Б, 61 вх.В, 61 вх Г, 61 вх Д, 61А, 62,63, 64 вх А,64 вх Б,67А вх А,67А вх Б,67Б вх А,67Б вх Б ,68А, 68Б,70, 88 вх А, 88 вх Б,88 вх В, 89, 91, 92,93 вх.А , 93 вх.Б
ул. 3-а (кв. Малинова долина) № 2,3, 5
ул. 5-а (кв. Малинова долина)  № 1, 5
ул. 7-а ( кв. Малинова долина ) № 1А, 1Б, 5, 7, 9
ул.“Георги Русев“ № 14, 18, 19 вх.А, 19 вх.Б, 21А ,21Б вх. А, 21Б вх. Б, 22 вх.А, 22 вх.Б, 23 вх. А, 23 вх. Б, 24, 25, 26,
ул.Йордан Стратиев, № 1А вх. Б, 1Б, 1В, 1Г, 4 вх. А, 4  вх. Б, 4 вх. В, 4 вх. Г
Ул. Мирела Френи № 26, 28, 30, 32, 54 вх. А, 54  вх. Б, 54 вх. В
ул.“Проф. Атанас Тинтеров“ №1
ул.“Георги Маджаров“ № 3
ул.“Атанас Шопов“ № 3А, 3Б,3В,3Г,3Д,3Е, 5В вх. А, 5В вх. Б, 7, 5Е, вх. А
ул. Проф. Д-р Димитър Добрев № 6, 8
ул.“Проф. Стефан Димитров № 2 вх.А,2 вх.Б,2 вх.В, 6 вх. А,6 вх. Б,8 вх.А, 8 вх. Б
ул.“Едуард Генов“ 2А , 3 вх. А,3 вх. Б,  5А ,5Б ,11, 15, 23 , 47
ул. Тодор Недков № 4, 5, 6, 9,16, 22, 
ул. Джон Ленън № 2, 4, 6, 8
ул. Акад. Николай Стоянов №  9А, 13
ул. Проф. Рашо Рашев № 4
ул. Франсоа Митеран № 7
ул.“Атанас Манчев“ № 21
ул.“Петър Увалиев“ № 1 вх.А,1 вх.Б, 1 вх.В
ул. Проф. Живко Сталев 2 вх.А и вх.Б; 24А, 24Б
ул. Проф. Иван Саръилиев № 3 вх. А, 3 вх. Б
ул. 8-ми Декември № 1,3,
ул. Университетски парк №  7, 9
ул. 21-ви век №  40, 42 вх. А,42 вх. Б, 46, 49, 52, 54, 56, 56А, 61, 65,81А, 81Б,
ул. Проф. Александър Фол №  2 вх.А, 2 вх. Б, 2 вх.В, 2 вх.Г, 2 вх.Д, 2 вх.Е, 2 вх.Ж, 2 вх.З, 2 вх.И, 2 вх.К, 3 вх.А, 3 вх. Б
ул. Проф. Кирил Попов № 3А, 3Б, 3В, 3Г, 3Д вх.А, 3Д вх.Б, 3Д вх. В, 3Е вх.А, 3Е вх. Б, 3Е вх.В, 3Е вх Г, 3Е вх.Д, 5, 12, 14, 15, 16А, 16Б, 16В, 18 вх.А, 18 вх.Б, 18 вх.В, 19, 20, 27 вх.  А, 27 вх.Б, 28, 35А, 35Б, 37, 40 вх.А, 40 вх. Б, 46, 49, 53, 53А, 53В, 53Г, 55 вх.А, 55 вх.Б, 55 вх.В, 55 вх.Г, 55А 58, 59 вх.А, 59 вх.Б
ул. Пъстър свят № 2, 4, 5, 6 ,6А, 6Б, 7 вх.А, 7 вх.Б, 9, 10А, 10Б, 11А вх.А, 11А вх.Б, 11А вх. В, 11Б, 17А, 17Б, 19, 23А, 23Б
ул. Проф. д-р Иван Странски  № 1,3Б, 3В, 3Г вх.А, 3Г вх.Б, 7 вх.А, 7 вх.Б, 7 вх.В, 9, 15А вх.А, 15А вх. Б
бул. „Симеоновско шосе“ № 9 А, 9 Б, 9 В, 9 Г, 9 Д, 9 Е ,13, 15, 17, 21, 27, 29, 31, 33, 35, 37,39 вх. А , 39 вх. Б,39 вх. В, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 67, 69, 71, 73, 77 А, 77 Б, 77 В, 83 вх. А,83 вх.Б,83 вх.В, 83А ,85 вх.А,85 вх.Б,85 вх В,85 вх.Г,85 вх Д, 85И вх А 85И вх.Б, 91Б
ж.к. Малинова долина   бл. 1 вх А, 1 вх Б, 1 вх В, 2А ,2Б, 4 вх А, 4 вх Б, 4 вх В,4А вх А, 4А вх Б,  8 вх А, 8 вх Б , 8 вх  В, 8 вх  Г, 8 вх Д, 21 вх  А, 21 вх  Б, 21 вх  В, 21 вх Г, 22 вх А, 22 вх Б, 22 вх  В, 22А , 23 вх.Б, 23 вх В, 23Г-3, 24 вх  А, 24 вх Б, 25 вх  А, 25 вх  Б, 25 вх  В, 26 вх  А, 26  вх  Б, 26 вх В, 26 вх Г, 26 вх Д, 26 вх Е, 27 вх  А, 27 вх  Б, 27 вх  В, 27 вх Г, 27 вх.Д, 27 вх  Е, 29 вх  А, 29 вх  Б, 29 вх  В, 29А
ул. Инж. Стоимен Сарафов(1-ва) № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10А,10Б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20Г,21, 22А, 22Б,24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 32А, 36
ул. Иван Кирилов № 9
ул. 2-ра (кв. Малинова долина) № 2, 4, 6, 7, 8А, 8Б, 9, 10А,10Б, 13
I клас за учебната 2024/2025 година – район „Студентски“, 55 СУ

За  11 ОУ „Св. Пимен Зографски“ 

ул. Проф. Георги Златарски(454-та) № 1 вх.А, 1вх. Б, 3, 5, 6, 7, 8 вх. А, 8 вх. Б , 9, 10А,10Б,11, 12, 13, 14, 15вх.  А, 15 вх.  Б, 17,18 вх. А,18 вх. Б, 19 вх. А, 19 вх. Б, 20, 22, 25, 31, 31В, 31Г, 33А, 34, 36, 37,38, 40,  45, ,55, 65
ул. Димитър Страшимиров (451-ва) №  2,  8, 10,18, 20, 30
ул. Тодор Кожухаров (453-та) №  7А вх. А, 7А вх. Б, 7А вх. В, 
кв. Витоша бл. 1, 2, 3, 5А, 5Б, 5В, 6, 7, 8 , 9, 10
ул. 21-ви век №   2, 4, 5, 8, 9 вх А, 9 вх Б, 9 вх  В, 10, 11Б вхА, 11Б вх Б, 11Б вх В, 13, 14 вх. А,14 вх. Б, 15, 17, 19, 21, 23 вх А, 23 вх Б, 23 вх В, 27 вх А, 27 вх Б, 28 вх.  А, 28 вх.  Б, 30, 32 , 34А , 34Б, 36, 36А, 36Б, 
ул.“Стоян Камбарев“ №  3 вх.А ,3 вх.Б, 3 вх.В,  5 , 6 вх.А ,6 вх.Б,  7 вх.А ,7 вх. Б, 10 вх. А, 10  вх. Б
ул.“Проф.Иван Венедиков“ №10А, 10Б
ул. Проф. Христо Вакарелски   № 1,1А, 3 вх. А, 3 вх. Б, 4, 5 вх.  А, 5 вх.  Б, 5А вх. А, 5А вх. Б ,№ 8, вх. А и вх. Б,    8 А,8 Б ,10 вх.  А, 10 вх.  Б, 10 вх.  В, 10 вх.  Г, 11А, 11Б, 11В, 11Г, 11Д, 11Е, 12вх.  А, 12 вх.  Б, 12 вх.  В, 12 вх.  Г, 13 вх.  А, 13 вх.  Б, 13А вх.  А, 13А вх. Б, 14, 15 вх. А, 15 вх.  Б, 15 вх.  В , 16, 18, 19 вх.А, 19 вх. Б, 20 вх. А, 20 вх.  Б , 
I клас за учебната 2024/2025 година – район „Студентски“, 11 ОУ

Допълнителна информация можете да получите в ИСОДЗ:

Back To Top