skip to Main Content

Проблемните коне от „Дървеница“ бяха отведени в конна база

Днес, 09.12.2022 г., при съвместна акция на Столичен инспекторат, Дирекция „Аварийна помощ и превенция“, СО-район „Студентски“ и Общинска полиция беше организирано отвеждане на 4 броя коне от парк „Въртопо“. За животните многократно са получавани сигнали към различни институции, включително и към районната администрация, че се разхождат свободно между блоковите пространства в кв. „Дървеница“, бул. „Андрей Ляпчев“ и представляват сериозна заплаха за пешеходци и автомобили, както и за живеещите малки деца в близките жилищни сгради.

Конете живеят в изключително лоши санитаро-хигиенни условия и собствениците им не полагат необходимите грижи за тях. Животните са отведени в конна база, с която Столична община има договор. Там за тях ще бъде полагана необходимата грижа.

СО-район „Студентски“ настоява собствениците да представят документи, от които да е видно, че тези животни ще бъдат отглеждани в регистриран животновъден обект по Закона за ветеринаромедицинската дейност и Наредба номер 44 от 20.04.2006 г.

Back To Top