skip to Main Content

Проведе се акция за премахване на незаконни ромски постройки в ж.к. „Малинова долина“

В периода 14-15 юли т. г. се проведе 3-тата акция в рамките на четири месеца за премахване на незаконни постройки в ж.к. „Малинова долина“. Дейностите по премахване на нерегламентираните постройки беше организирана от СО-район „Студентски“ съвместно със Столичен инспекторат – район „Студентски“, Общинска полиция, 7-о РУ към СДВР, ОП „Екоравновесие“ и Агенция „Закрила на детето“.

Събарянето на бараките се извърши съгласно заповед от Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община.

По време на акцията бяха съставени полицейски разпореждания, както и актове за установяване на административни нарушения за нерегламентирано изгаряне на отпадъци. Извършена беше проверка за безстопанствени кучета.

Към момента всички незаконни бараки и пригодени за живеене места са премахнати, въпреки труднодостъпното им разположение.

Семействата с деца от рискови социални групи, обитаващи тези незаконни постройки, са намалели, вследствие на провежданите под ръководството на СО-район „Студентски“ акции, каза Костадин Бойчин, началник отдел „Одит и контрол“ при районната администрация.

По повод акцията кметът на СО-район „Студентски“ Петко Горанов припомни позицията, изложена на провелата се на 13 юли т. г. Местна комисия по обществен ред и сигурност (МКОРС):

„Проблемът е национален, не е само в район „Студентски“. В момента в ж.к. „Малинова долина“ той е на ниво, което е контролируемо. Но това е остър социален проблем, свързан със способността на държавата да създаде условия на подрастващото поколение от този етнос да получи образование и възможност за интерграция. Сред тези хора има много деца, които не са включени в системата за обхват. С тях трябва да работят съответните социални служби“

Back To Top