skip to Main Content

Поредна акция по премахване на излезли от употреба МПС

На 25 април т. г. (вторник) се проведе поредната акция на територията на СО-район „Студентски“ по премахване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) съгласно разпоредбите в Наредбата за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Столична община.

За 10 автомобила беше приключена процедурата. 8 бяха доброволно преместени, а само два – принудително репатрирани.

По този начин районната администрация продължава целенасочената си политика за справяне с проблема с изоставените автомобили.

Екипът на СО-район „Студентски“ призовава гражданите да сигнализират за забелязани ИУМПС на общински терени и всякакви нередности на rajon@studentski–so.org.

Повече информация:

Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община (раздел 5-и Управление на ИУМПС) 

Back To Top