skip to Main Content
ИУМПС 2024

Проведе се акция по премахване на ИУМПС

На 02 февруари т. г. (петък) се проведе поредната акция на територията на СО-район „Студентски“ по премахване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) съгласно разпоредбите в Наредбата за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Столична община.

ИУМПС 2024

По този начин районната администрация продължава целенасочената си политика за справяне с проблема с изоставените автомобили.

Екипът на СО-район „Студентски“ отправя призив към гражданите да следят сроковете за технически преглед на своите автомобили и да не оставят моторни превозни средства с изтекъл такъв на терени общинска собственост. 

ИУМПС 2024

Повече информация: Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община (раздел 5-и Управление на ИУМПС)

Back To Top