skip to Main Content
ИУМПС 01.2024

Проведе се акция по премахване на ИУМПС

На 11 януари т. г. (четвъртък) се проведе поредната акция на територията на СО-район „Студентски“ по премахване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) съгласно разпоредбите в Наредбата за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на Столична община.

По този начин районната администрация продължава целенасочената си политика за справяне с проблема с изоставените автомобили.

Екипът на СО-район „Студентски“ призовава гражданите да сигнализират за забелязани ИУМПС на общински терени и всякакви нередности на rajon@studentski–so.org.

Повече информация:

Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община (раздел 5-и Управление на ИУМПС) 

Back To Top