skip to Main Content

Проведе се проверка за кучета без повод в парк „Студентски“

На 17 май сутринта в парк „Студентски“ се проведе проверка за спазване на Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за защита на животните. Подобни акции се правят регулярно. Проверките се извършват от съвместен екип на СО-район „Студентски“, Общинска полиция и Столичен инспекторат, който санкционира нарушителите.

Акцията е организирана след сигнали от граждани, получени в СО-район „Студентски“.  Проверките на чиповете на животните се извършват със специален четец, с който отдел „Одит и контрол“ към СО-район „Студентски“ разполага. Инспекторите проверяваха още дали стопаните почистват след домашните си любимци.

На нарушителите са съставени съответните предписания съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност. Оправомощени да съставят актове за установяване на административни нарушения са служителите на Столичен инспекторат.

Сигналите за нарушения на собствениците на кучета се подават към Столичен инспекторат на денонощен тел. 02/987 55 55

Back To Top