skip to Main Content

Проведе се проверка за кучета без повод и паспорт в парк „Студентски“

Проведе се акция за спазването на правилата при разхождане на домашни любимци на територията на парк „Студентски“. Мероприятията се състояха на 12 и 13 септември т. г. от съвместен екип от служители на отдел „Одит и контрол“ при СО-район „Студентски“, Столичен инспекторат и органите на реда.  Акцията е организирана след множество сигнали от граждани, получени в СО-район „Студентски“.

Инспекторите провериха дали кучетата се разхождат на повод, имат ли паспорт и почистват ли стопаните след тях. Проверени са също така чиповете на домашните любимци със специален четец, с който отдел „Одит и контрол“ разполага.

На нарушителите са съставени съответните предписания съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност. Оправомощени да съставят актове за установяване на административни нарушения са служителите на Столичен инспекторат.

СО-район „Студентски“ информира, че сигналите за нарушения на собствениците на кучета следва да бъдат насочвани по компетентност към Столичен инспекторат и Общинска полиция.

 

 

 

Back To Top