skip to Main Content

Програмите „София – град на младите и активните“ 2024 и „София спортува“ набират проектни предложения

Програмата е насочена към нуждите на младите хора на София. Програмата се реализира в 3 подпрограми

Първата ще финансира проекти, които осигуряват пълноценно и активно участие на младите хора (на възраст от 15 до 29 години) в обществения живот на града и които създават благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за тяхната ефективна професионална и личностна реализация.

Във фокуса на втората подпрограма са мащабни събития и фестивали със и за младите хора, с участието на млади творци. 

Третата подпрограма е насочена към активно включване в обществения живот на младежи в неравностойно положение.

Бюджетът на програмата е увеличен от 150 000 лв. за 2023 г. на 200 000 лв. за 2024 г. Увеличена е и максималната стойност за финансиране на проект –  от 7000 лв. за 2023 г. на 10 000 лв. за 2024 г.

Проектни предложения по Програма „София – град на младите и активните“ 2024 ще се приемат от 7 май до 7 юни.

Подробности за Програма „София – град на младите и активните, ВИЖТЕ ТУК

Подробности за Програма „София спортува“, ВИЖТЕ ТУК

Back To Top