skip to Main Content

Продължава Детският лагер по изкуствата и спорта, занимания по крикет и фехтовка в ден 6

В Национална спортна академия „Васил Левски“ продължава Детският лагер по изкуствата и спорта 2023, организиран със средства на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към СО-район „Студентски“.

В ден шести от лагера част от децата практикуваха спортове като крикет, фехтовка и плажен волейбол. В арт работилницата участниците изработваха изделия от глина и естествени материали. 

Лагерът приключва в петък, 14 юли.

Back To Top